• No products in the cart.
View Cart
Subtotal: ฿0.00

Shop

Sale!

บ้านน็อคดาวน์ หลังคาทรงจั่ว ขนาด 3.4 x 6 ม.

พื้นที่ใช้สอย: 20.4 ตร.ม.
ระบบไฟฟ้า (ตู้เปล่าไม่ตกแต่ง)

  • ไฟด้านนอก 3 จุด
  • ไฟภายใน 4 จุด
  • ปลั้กไฟ 4 จุด-Power Supply แอร์ 1 จุด
  • ตู้ควบคุมไฟ 63A พร้อมสวิตซ์กันช็อต
  • กล่องพักสายไฟ

฿130,000.00

Share:
Scroll to top